Kiinteistöt

Miksi toimistotyö ei kuole – 4 syytä satsata työtilojen toimivuuteen

Käynnistynyt työelämän murros on näyttänyt epäilijöille, että etätyö onnistuu toimistotyöntekijältä lähes milloin ja missä vain. Modernit viestintävälineet eivät kuitenkaan korvaa tehokasta työntekoa tukevaa ympäristöä ja viihtyisää työyhteisöä. Toimistolla työskentelyssä on etunsa – oli toimistotyö sitten päivittäistä tai satunnaista.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Teknologia ja videopuhelut eivät korvaa yhteistyötä – ryhmä ihmisiä pääsee yhdessä parempaan lopputulokseen, kuin yksilöt erikseen työskennellessään. Yhdessä luominen on paljon muutakin kuin vuoropuhelua, ja esimerkiksi sanaton viestintä kärsii etäyhteyksistä. Erään tutkimuksen mukaan 71% etätyötä korona-aikana tehneistä koki haasteita etätyöhön mukautumisessa, ja 65% vastaajista koki työmoraalinsa laskeneen. Fyysisesti samassa tilassa työskennellessä yhteinen tekeminen on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa.

Etenkin pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategian kannalta pakotettu etätyö, vailla mahdollisuutta kokoontua yhteen, voi olla hidaste yrityksen liiketoiminnan kasvattamiselle ja kehittymiselle. Keskustelukulttuurin uupuessa tiedon jakaminen vähenee ja aukot viestinnässä kasvavat, mikä voi synnyttää merkittäviä riskejä liiketoiminnalle.

Työergonomia

Vaikka etätyö jatkuu monen toimistotyöläisen osalta satunnaisena, toimistolla on paikkansa ergonomisen ja terveyttä tukevan työympäristön tarjoajana.

Pienessä kerrostaloasunnossa tai mökkioloissa keskittyminen katkeilee jo pelkästään olosuhteiden takia: hankala työskentelyasento, huonot kalusteet ja valaistus hidastavat flowhun pääsemistä. Myös muut perheenjäsenet tai lemmikit saattavat tahtomattaankin vaikeuttaa keskittymistä.

Toimistolta löytyviä sähköpöytiä on harvan kotona valmiina. Monelle etätyö tarkoittaa istuskelua jakkaralla keittiön pöydän ääressä tai sohvalla löhöämistä. Myös työn tauotus unohtuu helposti kotioloissa. Vaikka sähköpöydän, työtuolin ja suuren näytön hankkiminen kotiin olisi työn puolesta tuettua, asunnon koko on usein este rauhallisen kotitoimiston luomiselle.

Yhteisöllisyys

Digitaalinen yhteys ei korvaa toimistotyön sosiaalista ulottuvuutta.

Sosiaaliselle kanssakäymiselle, ideoinnille ja yhteistyölle ja työntekijöiden hyvinvoinnille yksinäinen puurtaminen kotioloissa on pitkällä tähtäimellä haitallista. Tutkimusten mukaan etätyöskentely aiheuttaa pitkään jatkuessaan väsymystä ja surumielisyyttä, minkä on koettu johtuvan juuri sosiaalisten kontaktien vähyydestä.

Motivaatio ja luovuus

Moni arvostaa toimiston luovuutta tukevaa ja inspiroivaa ilmapiiriä, jossa tekemisen ja aikaansaamisen tunnelma tempaa mukaansa. Parhaimmillaan työympäristö innostaa ideointiin ja yhteistyöhön, mikä auttaa työntekijöitä ylläpitämään motivaatiotaan. Menestyvässä yrityksessä työntekijät viihtyvät työssään ja kokevat oman työpanoksensa merkittävänä. Etäyhteyksien varassa motivaation ylläpitäminen vaatii enemmän resursseja ja panosta kuin toimistoympäristössä.

Tulevaisuuden toimistoa ei kannata enää ajatella yksittäisten työpisteiden kerääntymänä, vaan työtilana, joka ruokkii motivaatiota, auttaa luomaan yrityskulttuuria ja tuomaan työntekijöitä yhteen kehittämään liiketoimintaa.

Jaa kirjoitus