Länsisatama

Helsingin Länsisatama on koki kymmenessä vuodessa melkoisen muutoksen.

Tavaraliikenne siirtyi Vuosaaren satamaan vuonna 2008. Paikassa, jossa ennen oli konttikenttiä, on nykyisin uusi kaupunginosa, Jätkäsaari. Samalla Länsisatama muuttui puhtaasti matkustajasatamaksi, minkä myötä sen toimintaa on pystytty pyörittämään pienemmällä alueella. Uuden terminaalin suunnittelutyöt aloitettiin vuonna 2014 ja työt valmistuivat keväällä 2017. Hanke oli Helsingin sataman suurin sitten Vuosaaren sataman rakentamisen.

Länsisataman uuden terminaalin suunnittelutyön yhtenä lähtökohtana oli saapuvien ja lähtevien matkustajavirtojen erottaminen toisistaan. Myös yhteydet laivoihin haluttiin pitää mahdollisimman lyhyinä.

Tavoitteet pystyttiin parhaiten toteuttamaan olemassa olevaan infrastruktuuriin sopivalla tavalla nostamalla matkustajien odotushalli liikenneväylien yläpuolelle. Logistiset haasteet ratkaissut suunnitelma teki samalla rakennuksen muotokielestä vauhdikkaan.

Terminaalirakennuksen julkisivut ovat pääosin lasia. Lastausalueen puolella leveää ikkunapintaa reunustaa Equitone Tectiva -julkisivulevyillä toteutettu otsaverhoilu. Myös liikenneväylien yläpuolinen alakatto on verhoiltu samalla materiaalilla. Kaikkiaan Equitone Tectivaa on kohteessa käytetty 4 000 m2.

Uuden Länsiterminaalin materiaalivalinnoissa on panostettu kestävyyteen – rakennuksen tulee palvella lauttaliikenteen matkustajia vähintään seuraavat sata vuotta. Kuitusementistä valmistetut Equitone-julkisivulevyt tukevat tätä tavoitetta erinomaisesti. Levyt ovat veden- ja pakkasenkestäviä ja säilyttävät muotonsa läpi vuosikymmenten kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.

Satamarakennuksen sijainti Jätkäsaaren kärjessä mahdollistaa laivojen kiinnittymisen laituriin kummallakin puolella terminaalia. Toisella puolella operoivat Tallink Megastar ja Star, toisella kesäkuusta lähtien Eckerö Linen MS Finlandia. Megastarin tarpeisiin soveltuu varsin hyvin uuden terminaalin kaksoisrampilla varustettu laituripaikka. Sen kautta autojen lastaaminen laivaan ja sieltä ulos on nopeampaa, minkä ansiosta laivan tarvitsee viipyä vähemmän aikaa satamassa. Varustamoille se tarkoittaa lisää liikennöintiaikaa.

Matkustajien liikkumista puolestaan ohjataan rakennuksen muotokielen avulla. Lähtöaulan lakikorkeus on yhdeksän metriä, mutta katto laskeutuu kohti rakennuksen sivuja. Seinien vieressä korkeus on 3,5 metriä. Suunnitteluratkaisulla pyritään ohjaamaan matkustajia oikeaan suuntaan, sillä alukset lähtevät luonnollisesti rakennuksen reunoilta.

Tavoitteena on ollut tehdä rakennuksessa liikkumisesta ymmärrettävää ja selkeää sekä laivaan siirtymisestä mahdollisimman sujuvaa. Siirtymisten kokonaismatkaa on lyhennetty siten, että laivan pysähdyttyä laituriin terminaalirakennuksen kohdalle kohdistetaan laivan ja käytävän yhdistävä silta laivan oviaukon kohdalle, jolloin matkaajien tarvitsee kulkea mahdollisimman lyhyt matka käytävää pitkin. Myös runsas lasipintojen käyttö selkeyttää terminaalirakennuksessa liikkumista – satamaan tullessa tai sieltä poistuessa näkee aina mihin suuntaan tulee seuraavaksi kulkea.

Suunnittelija

PES-Arkkitehdit Oy

Sijainti

Helsinki

Julkisivumateriaali