Muuntojoustava toimitila

Kustannustehokas, käyttäjäystävällinen ja ekologinen työympäristö.

Muuntojoustavat tilaratkaisut tekevät toimitilakiinteistöstä tuottavamman omistajalleen ja miellyttävämmän käyttäjilleen.

Muuttolaatikot ja -autot ovat tuttuja näkyjä toimitilakiinteistöjen käytävillä, hisseissä ja parkkipaikoilla. Vuokrasopimukset ovat lyhyitä, ja vuokralaisten tilatarpeet muuttuvat 2020-luvulla nopeasti. Vuokrasopimuksen loppupuolella tiloilta kaivataan usein erilaisia ominaisuuksia kuin vielä sopimusta solmittaessa.

Vuokralaisyritysten liiketoiminta voi kasvaa, jolloin usein tarvitaan myös enemmän tilaa. Liiketoiminta voi myös supistua, jolloin tilaa tarvitaan vähemmän. Myös teknologian ja työnteon tapojen kehittyminen voivat johtaa siihen, ettei tila enää tue vuokralaisen prosesseja optimaalisesti.

Jos vuokralaisen liiketoiminnan kehittyminen edellyttää toimitilan kehittämistä, eikä nykyinen toimitila tätä kehitystä mahdollista, on edessä muutto.

Vuokranantajalle tämä tarkoittaa vuokralaisen menetystä ja uuden hankkimista. Mutta myös mahdollinen tuleva vuokralainen haluaa tietysti omaa toimintaansa mahdollisimman hyvin tukevan työympäristön.

Muuntojoustavat tilaratkaisut parantavat tilatehokkuutta ja houkuttelevat vuokralaisia

Muuntojoustavat tilaratkaisut tekevät tilojen muokkaamisesta nopeaa, joustavaa ja kustannustehokasta.

Koska yritykset eivät halua sopeuttaa toimintaansa tilan mukaan, vaan tarpeitaan vastaavan työympäristön, mahdollistavat muuntojoustavat ratkaisut tämän tarjoamisen.

Käytännössä vuokranantaja voi kartoittaa vuokralaisensa tyytyväisyyttä jo vuokrasopimuksen aikana, ja osapuolet voivat sopia jo hyvissä ajoin tulevista kehitystoimenpiteistä. Jos tila on muuntojoustava, onnistuu tilan muuntaminen ajankohtaisia tarpeita vastaavaksi sujuvasti, jopa vuokralaisen omaa liiketoimintaa häiritsemättä.

Mikäli vuokralainen kaikesta huolimatta vaihtuu, ei seuraava vuokralainen todennäköisesti ole samalta toimialalta. Tai, jos uutta vuokralaista etsitään nimenomaan vain samalta toimialalta kuin edellistä, rajautuu potentiaalisten asiakkaiden joukko huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa mikä tahansa uutta toimitilaa etsivä yritys voisi olla potentiaalinen asiakas.

Muuntojoustavat tilaratkaisut tuovat ennakoitavuutta ja vakautta vuokratuottoon, mikä selkeyttää huomattavasti kiinteistön omistajan työtä.

Muuntojoustavuus tekee tilasta sopivamman
useammille käyttäjille

Samanlainen tila ei palvele esimerkiksi tilitoimistoa ja myyntitiimiä. Toinen tarvitsee työympäristöltään häiriötöntä keskittymisrauhaa ja yksityisyyttä, kun taas toiselle soveltuu avoimempi, joustavan tiedonkulun ja vuorovaikutuksen mahdollistava tila.

Koska organisaatioiden ja toimenkuvien tilatarpeet eroavat toisistaan, vaaditaan toimitilalta muuntautumiskykyä.

Joustavasti muunneltava tila on räätälöitävissä lukuisia erilaisia tarpeita palvelevaksi. Tila voidaan joko muokata vastaamaan nykyisen vuokralaisen tarvetta, tai tarjota uudelle vuokralaiselle heidän liiketoimintaansa varten optimoitu työympäristö.

Hyöty irti jokaisesta neliöstä
– joka tilanteessa

Muuntojoustavan tilan jokainen neliömetri pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Parhaimmillaan muuntojoustavan toimitilan tilajako voidaan uudistaa jopa tilassa toimivan yrityksen arkea keskeyttämättä tai edes häiritsemättä.

Muuntojoustavat järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla. Paikan päällä tehdään vain asennustyöt. Koska tilamuutos toteutetaan esikasattuina kiinteistöön saapuvilla asennusvalmiilla seinäelementeillä, kiinteistö säästyy rakennussotkuilta.

Lattianeliöiden lisäksi myös järjestelmäseinäneliöistä saadaan täysi hyöty irti kaikissa tilanteissa. Ne ovat tilaelementtejä, joita voidaan käyttää uudestaan ja uudestaan eri paikkaan, kerrokseen tai jopa kiinteistöön asennettuina.

Kiinteistön elinkaaren aikana tapahtuvien muutosten kustannuksia vertaillessa muuntojoustavat järjestelmäseinät ovat selvästi edullisemmat kuin kiinteät seinärakenteet.

Pitkäikäiset, kestävät ja muuttuviin tilatarpeisiin mukautettavat tilaratkaisut ovat ekologinen, kestävää kehitystä tukeva ja kokonaistaloudellinen ratkaisu tilojen jakamiseen toimitilakiinteistöissä. Lisäksi ne tarjoavat kiinteistölle kilpailuetua, sillä niiden avulla vuokralaisille pystytään tarjoamaan heidän tarpeidensa mukaan optimoidut tilat.

Kustannustehokkaat ja nopeat tilamuutokset,
vakaampi vuokratuotto

Muuntojoustavan tilan uudelleenjärjestely on huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa kuin tilamuutoksen toteuttaminen kiinteitä väliseiniä purkamalla ja rakentamalla.

Muutostyö, joka muuntojoustavin ratkaisuin toteutettuina kestää esimerkiksi viikon tai jopa vain yhden viikonlopun, ottaa kiintein rakentein toteutettuna äkkiä peräti kuukauden.

Kun tämä yhdistetään siihen, että vuokrasopimusten kesto on usein vain 2-3 vuotta, muuntojoustavissa tiloissa menetetään kiinteistön elinkaaren aikana huomattavasti vähemmän vuokratuloja tilamuutostöiden takia.

Mitä nopeammin tilat ovat muunneltavissa käyttäjien tarpeita vastaaviksi, sitä vakaampaa vuokratuottoa kiinteistö omistajalleen tuottaa.

Tilatehokkuutta ja tuottavuutta

Muuntojoustavuus mahdollistaa tilankäytön maksimaalisen optimoinnin.

Kun toimitilakiinteistön vuokrausaste pidetään 90-95%:ssa, pystytään muuntojoustavia tiloja järjestelemään uudelleen ja tarjoamaan aina paikka uusillekin vuokralaisille. Mikäli sopivankokoista tilaa ei suoraan ole vapaana, voi vuokranantaja löytää ratkaisun sisäisten muuttojen avulla.

Tällöin vuokraneuvotteluissakaan ei tarvitse lähteä liikkeelle siitä, minkälaisia tiloja on suoraan vapaana, vaan tilaratkaisu voidaan luoda aidosti tulevan vuokralaisen lähtökohdista ja tarpeista. Kartoitetaan tarve, sovitaan sitä vastaavan tilan vuokraamisesta, ja mietitään vasta sitten, mihin kiinteistön kerroksista se luodaan.

Muuntojoustavuudesta on hyötyä kaikille toimitilaliiketoiminnan osapuolille

Kiinteistön omistajalle:
Vakautta vuokratuottoon

 • Nopeat tilamuutokset vuokralaisten vaihtuessa – tilat ovat nopeammin valmiit käyttöönotettaviksi, jolloin vuokratuottoa menetetään lyhyemmältä ajalta
 • Kokonaistaloudellinen ja kestävää kehitystä tukeva ratkaisu, sillä samat seinäelementit ovat uudelleenkäytettävissä kymmeniä kertoja
 • Parempaa palvelua vuokralaisille – nopea reagointi tilatoiveisiin lisää vuokralaisten tyytyväisyyttä ja kiinteistön houkuttelevuutta uusille vuokralaisille

Suunnittelijalle:
Joustavuutta työympäristöjen suunnitteluun

 • Muuntojoustava toimitila on mahdollista suunnitella tilan käyttäjän tarpeiden mukaan – suunnitelmissa ei tarvitse tehdä kompromisseja tilan asettamien rajoitusten takia
 • Muuntojoustavilla ratkaisuilla voidaan suunnitella tilat, jotka ovat käytännöllisiä, teknisesti toimivia, ulkonäöltään viimeisteltyjä ja tyylikkäitä sekä tarjoavat erinomaisen akustisen ympäristön ja tarkoituksenmukaisen äänieristyksen
 • Tilankäyttö pystytään optimoimaan ja kiinteistön jokainen neliö hyödyntämään

Rakentajalle:
Sujuvat toimitilaprojektit

 • Muuntojoustavilla tilaratkaisuilla rakentaminen on siistiä ja nopeaa
 • Selkeä rakentamisen kokonaisprosessi: seinäelementit valmistetaan tehtaalla ja toimitetaan esikasattuina kohteeseen, jossa tehdään suunnitelmien mukainen kokoonpanoasennus
 • Testatut rakenteet ja laadukkaat tuotteet varmistavat tilaajan toiveita vastaavan lopputuloksen

Tilojen käyttäjälle:
Tarpeita vastaava työympäristö

 • Työntekijöiden tilatarpeiden mukaan viimeistellyt tilat ja nopea mukauttaminen tarpeiden muuttuessa
 • Tilamuutokset toteutettavissa jopa ilman työntekoa häiritsevää remonttia
 • Viihtyisä ja akustisesti miellyttävä työympäristö ja tehokkaasti äänieristetyt kokoustilat

Järjestelmäseinillä selvää elinkaarisäästöä

Muuntojoustavat järjestelmäseinät ovat niitä hankittaessa kustannusneutraali valinta suhteessa paikallaanrakennettuihin väliseiniin. Mutta jo ensimmäisen tilamuutoksen kohdalla elinkaarikustannukset kääntyvät selkeästi järjestelmäseinien eduksi.

Tilamuutokset onnistuvat selvästi edullisemmin, mutta säästöjä syntyy myös muistakin lähteistä.

Täysin muunneltavassa tilassa ovat käytössä paitsi järjestelmäseinät, myös yhtenäinen alakatto. Tällöin huonekorkeus on matalampi, mikä tarkoittaa paitsi kodinomaista ja viihtyisää tunnelmaa, myös pienempää väliseinäneliöiden määrää. Etuna on myös, ettei tällöin tarvitse rakentaa erillisiä otsarakenteita tai akustiikkalevytyksiä, millä on luonnollisesti positiivinen kustannusvaikutus.

Muuntojoustavat tilaratkaisut mahdollistavat:

 • nopean reagoinnin muuttuviin tilatarpeisiin
 • kustannustehokkaat ja sujuvat tilamuutostyöt
 • vuokralaisten paremman palvelemisen
 • lyhyiden vuokrasopimusten kääntämisen haasteesta mahdollisuudeksi ja työkaluksi
 • tilankäytön optimoinnin
 • ekologisen tavan toimia.

Minkälainen on muuntojoustava toimitila?

Miten syntyy vapaasti muunneltavat toimitila? Mitä sen suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää ottaa huomioon?

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.