Sopimusehdot

Muotolevyn Oy / sopimusehdot tilaratkaisuissa 2021

Näitä sopimusehtoja käytetään Muotolevy Oy:n ja asiakkaan välisessä tilaratkaisu kaupassa, ellei toisin ole sovittu.

Tarjous
Muotolevyn tarjous on voimassa siinä mainitun ajan.
Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää.
Tarjous on voimassa kokonaisuutena.
Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Muotolevy Tilaratkaisujen omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa tai Muotolevyn vahingoksi, eikä antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

Tilaus
Asiakkaan tilaus tulee Muotolevy tilaratkaisuissa sitovaksi, kun Muotolevy on vahvistanut sen tai toimittanut tavaran. Muotolevy pidättää oikeuden viivästyttää tavaroiden toimittamista, mikäli Muotolevyllä on erääntyneitä saatavia asiakkaalta tai sovittu luottoraja on ylitetty tai uhkaa ylittyä. Asiakkaan tulee välittömästi (viimeistään tilausvahvistusta seuraavana arkipäivänä) huomauttaa mikäli tilausvahvistuksessa on virheitä.

Hinnat
Hinnoittelun perusteena käytetään toimituspäivän voimassaolevaa Muotolevyn -tuoteluetteloa, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Hintojen arvonlisävero on 0%.

Pakkaus
Normaali kuljetuspakkaus kuuluu hintoihin.

Asennus
Veloitetaan erikseen, jos sitä ei ole mainittu tarjouksessa. Asennusveloitus veloitetaan erillisen palveluhinnaston mukaan. Tuntityöveloitus asennukselle on 58€/h.
Urakkaan kuulumattomat lisätyöt veloitetaan hinnalla 58 €/h.
Työaika asennustoimituksissa on klo 7:00-15:30 arkipäivisin. Työskentely voi aiheuttaa meluhaittoja. Mahdolliset poikkeukset työajoissa ja niiden mahdollinen hintavaikutus sovittava erikseen.

Mittaukset yksikköhintaurakassa
Seinien mittaus tapahtuu seinän suurimman mitan mukaan reunasta reunaan, ja aukot, pilarit yms. vastaavat haitat sisältyvät seinäneliöihin, jollei toisin ole erikseen sovittu. Myös ovet yms. aukot kuuluvat neliöhintaan mikäli niistä ei erillistä yksikköhintaa ole sovittu.

Lisätyöt
Tilausvahvistuksen jälkeiset muutos / lisätyöt hinnoitellaan erikseen. Tilaajan tekemät ja/tai teettämät lisätyöt on sovittava kirjallisesti ennen töiden aloittamista ja samalla on tarkistettava niiden vaikutus toimitus- tai luovutusaikaan. Toimitusaika ja urakka-aika katsotaan alkavaksi uudestaan viimeisimmästä muutoskuvasta tai lisätilauksesta. Ilman kirjallista sopimusta siivous, siirto yms. tunteja ei hyväksytä.

Haitat
Eivät sisälly perushintaan vaan hinnoitellaan erikseen.

Suojaukset
Asennustoimituksessa ympäröivien rakenteiden, mm siirtoreittien suojaukset eivät sisälly urakkahintaan vaan on sovittava tapauskohtaisesti erikseen.

Siivous
Asennustoimituksessa karkea loppusiivous asennuskerroksessa olevaan jäteastiaan sisältyy hintoihin.

Ulkoseinät ja pilarit sekä kavennusosat
Ulkoseinien ja pilarien välinen osa sekä ulkoseiniin liittyvät kavennusosat eivät sisälly perushintaan vaan hinnoitellaan erikseen.

Laskutus yksikköhinta urakassa
Laskutus lähimmän suurimman yksikön mukaan mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Toimitusehto
Vapaasti tehtaalla. Rahtiveloitus pääkaupunkiseudulla 250 € / nuppikuorma. Pienet materiaalitoimitukset (1-2 eurolavaa) 120 €. Lisäksi tilauksen nettolaskutuksen ollessa alle 1 000 euroa (alv 0%) veloitetaan tilauksesta 60 euron pientoimituslisä. Muille paikkakunnille rahtiveloitus hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti.

Toimitusaika
Toimitusaika lasketaan sopimuksen päiväyksestä tai sen jälkeen olevasta päivästä, jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on annettu Muotolevylle ja Muotolevy on vahvistanut tilauksen ja toimitusajan. Asiakkaan muutospyynnöt ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja samalla on sovittava niiden vaikutus hintaan ja toimitusaikaan. Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä vähintään 11 työpäivää ennen aiottua toimituspäivämäärää.

Mikäli toimitusajan siirto tapahtuu asiakkaan toimesta alle 11 työpäivää ennen ilmoitettua toimitusta veloitetaan asennuksen uudelleen aikatauluttamisesta seuraavasti:

  • Asennuksen siirto 6-10 työpäivää ennen sovittua asennuksen aloitusta: 400 €
  • Asennuksen siirto 1-5 työpäivää ennen sovittua asennuksen aloitusta: 800 €
  • Asennuksen siirto sovittuna aloituspäivänä: 1 200 €

Asennusajankohdan siirto asennustoimituksissa tapahtuu seuraavaan vapaaseen asennusaikaan (normaalisti n. 10 arkipäivää).

Mikäli toimitus siirtyy Muotolevystä riippumattomasta syystä yli kaksi viikkoa sovitusta, veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointikustannukset ja materiaalit. Varastointikustannus on varastoitavan tavaran arvosta 0,5% / alkava viikko. Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu.

Maksuehto
Maksuaika on 14 pv netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä on viivästyskorko 16%.

Tavaran luovutus ja tarkastaminen
Kohde katsotaan valmistuneeksi ja luovutetuksi Muotolevy Tilaratkaisujen toimittamia itselleluovutuspöytäkirjoja vastaan. Tilaajan toimittamat puutelistat ja niiden korjaus ovat varsinaisen urakka-ajan ulkopuolella ja puutelistatöiden valmistuminen ei oikeuta tilaajaa vaatimaan viivästyssakkoa.

Asiakkaan on tarkastettava, että toimitus on sopimuksen mukainen ja tavara on vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava siitä viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa Muotolevy Tilaratkaisuille.

Takuu
Takuuaika on 2 vuotta toimituksesta.

Omistusoikeus
Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy asiakkaalle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

Palautukset
Tilauksen mukaista ja virheetöntä toimitusta ei voi palauttaa.

Viivästystä koskeva ilmoitus
Muotolevyn ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Jos viivästys johtuu Muotolevyn tuottamuksesta, asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5% myöhästyneen osan arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta.

Välillinen vahinko
Muotolevy Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Ylivoimainen este
Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Muotolevy Tilaratkaisut ei voi vaikuttaa, tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Muotolevy Tilaratkaisuilla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Muotolevy Tilaratkaisujen on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Erimielisyydet
Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.