Julkisivu- ja rakennussuunnittelu

Esteettömyys on liikkumisen vapautta ja asumismukavuutta – meille kaikille

Esteettömyys ja esteetön asunto ovat termejä, joista monille tulevat ensimmäisinä mieleen liikuntarajoitteisten henkilöiden asumista helpottavat varusteet, kuten tukikaiteet, sisäänkäyntiä helpottavat luiskat sekä mahdollisuuksien mukaan automatisoidut kodin toiminnot. Esteettömyys on kuitenkin paljon muutakin. Pohjimmiltaan siinä on kyse yhdenvertaisuudesta, turvallisuudesta ja toisten huomioon ottamisesta – ympäristöjen esteettömyydestä, palveluiden saavutettavuudesta sekä tuotteiden ja rakennusten käytettävyydestä.

Mitä esteettömämpiä rakennukset ovat, sitä helpompaa meidän kaikkien on tiloissa toimia – iästä, kunnosta tai muista tekijöistä riippumatta. Esimerkiksi kynnyksettömyys, portaattomuus ja tilavat kulkureitit ovat toisille meistä välttämättömyys, mutta suureksi avuksi ihan jokaiselle esimerkiksi tavaroita kuljetettaessa muuton tai uuden huonekalun hankkimisen yhteydessä, siivoamisen helpottamisessa sekä avaruuden tunnun lisäämisessä niin koteihin kuin muihinkin rakennuksiin.

Asuntosuunnittelussa esteettömyys tarkoittaa liikkumisen vapautta ja asumismukavuutta. Suunnitteluvaiheessa on hyvä olla tietoinen esteettömistä ratkaisuista myös siksi, että asumiseen liittyvät tarpeet voivat rakennushetkellä olla hyvinkin erilaiset kuin 10-15 vuotta myöhemmin. Joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin sopeutuva koti mukautuu sujuvammin vastaamaan uusia tilatarpeita esimerkiksi perhekoon kasvaessa, harrastusten vaatiessa tiloja, lasten varttuessa tai asukkaiden toimintakyvyn heikentyessä ikääntymisen myötä.

Kulkureittien ja muiden tilojen suunnittelussa esteettömyyttä pystytään edistämään jo pieninkin valinnoin, kuten kiinnittämällä huomiota kynnysvalintoihin, oviaukkojen kokoon sekä huoneiden kalustukseen.

Esimerkiksi kynnysten enimmäiskorkeudeksi on Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK F1) määritetty 20 mm. Esteettömin kulkureitti on luonnollisesti täysin kynnyksetön, mutta jos sellainen välttämättä tarvitaan, on siitä pyrittävä tekemään mahdollisimman helposti ylitettävä. Varsinkin pystyreunaiset kynnykset voivat helposti osoittautua melkoisiksi tiesuluiksi esimerkiksi lastenvaunuille ja siivouskärryille, pienten lasten potkumopoista tai rollaattoreista puhumattakaan. Kääntyvät pyörät pyörähtävät herkästi poikittain pystyreunaiseen kynnykseen osuessaan, jolloin jo parinkin sentin korkuinen este voi helposti osoittautua ylitsepääsemättömäksi – etenkin, jos nuo esteet sattuvat olemaan samalla etäisyydellä toisistaan kuin mikä on pyörillä liikkuvan laitteen akseliväli. Mitä tiheämmässä tahdissa kynnyksiä, jalkaritilöitä ja muita hidasteita tulee vastaan, sitä hankalammaksi liikkuminen muuttuu.

Itse oviaukon osalta kulkemisen sujuvuuteen vaikuttavat aukon koon lisäksi oven avautumissuunta, painikkeen tai vetimen sijainti sekä oven ympäristössä olevien huonekalujen sijoittelu.

Oviaukon vapaan leveyden, eli kulkuaukon leveyden oven ollessa täysin avattuna, tulee määräysten mukaan olla oviaukon sijainnista riippuen joko 800 tai 850 mm. Leveämpi vähimmäismitta koskee esimerkiksi sisäänkäyntejä ja tuulikaappeja, kapeampi mitta puolestaan kulkuväyliltä hallinto-, palvelu-, liike- ja työtiloihin johtavia ovia sekä asuinrakennusten sisäovia ja kulkuaukkoja.

Mitä leveämmät kulkuväylät rakennukseen on mahdollista tehdä, sitä sujuvampaa liikkuminen on – mikäänhän ei estä tekemästä määräyksiä parempaa.

Esimerkiksi pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa liikuttaessa määräysten mukaiset oviaukot saattavat osoittautua ahtaiksi. Esteettömyyden parantamiseksi onkin hyvä pyrkiä oviaukkojen kohdalla ainakin 900 mm vapaaseen leveyteen. Lisäksi huonekaluja sijoiteltaessa tulee huomioida, etteivät ne rajoita ovien avautumista ja siten tee kulkuaukoista liian ahtaita. Myös huoneita kalustettaessa kannattaa huomioida kulkuväylien riittävä leveys.

Oven kulkuaukon vapaan tilan maksimointi helpottuu liukuovia hyödyntämällä. Kun ovilevy liukuu sivuun eikä käänny, se ei hankaloita liikkumista kummastakaan suunnasta kuljettaessa. Mikäli liukuoviratkaisuna käytetään vieläpä modernia osaksi väliseinärunkoa asennettavaa liukuovikehystä, liukuu ovilevy avattaessa piiloon seinän sisään, mikä helpottaa huonekalujen sijoittelua.

Seinän sisään liukuvat väliovet ovatkin ratkaisu, joka lisää sekä sujuvuutta asumiseen että vapautta sisustamiseen. Esimerkiksi asukkaiden ikääntyessä ja kulkemisen hankaloituessa liukuovet ovat omiaan ylläpitämään asumismukavuutta, kun ovea avattaessa ei tarvitse kurotella kahvan perään tai väistellä kääntyvää ovilevyä.

Eclisse Pocket Door -liukuovikehyksessä ovilevy kiinnitetään oviaukon yläpuolella olevaan kiskoon. Kun ovilevy on ripustettu kiinni ylhäältä käsin, ei oven alaosassa tarvita lainkaan kulkemista rajoittavaa kynnystä. Avattaessa ovilevy on kevyt liu’uttaa seinän sisään piiloon, vapauttaen esteettömän kulkureitin. Ratkaisu on turvallinen valinta lapsiperheisiinkin – pienet sormet eivät vahingossakaan jää puristuksiin oven saranapuolelle, kun ovessa ei ole saranoita lainkaan.

Esteettömyys on siis paljon muutakin kuin pelkkiä apuvälineitä. Se on ennen kaikkea kanssaihmisten tasavertaista huomiointia rakennettujen ympäristöjen suunnittelussa sekä toisaalta tulevaisuuteen varautumista – kukaan ei voi ennalta tietää, mitä elämä itse kullekin tulevaisuudessa tarjoaa. Asumisessa tuo varautuminen kuitenkin näyttäytyy avarina tiloina, sujuvina kulkureitteinä ja joustavana tilasuunnitteluna – tarjoten siten asumismukavuutta ja suunnittelunvapautta meille kaikille.

 

Päivi Koivisto

Eclisse-liukuovet

Jaa kirjoitus

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.