Kiinteistöt

Työnteon tapojen muuttuminen iskee toimistorakennuksiin – kiinteistöissä tarvitaan joustavaa muunneltavuutta

Elämme ajassa, jossa muutos on pysyvä tila. Kaikki muutokset eivät ole suunniteltuja, eivätkä välttämättä edes täysin hallittuja.

Olemme vastikään kokeneet pandemian, ja Euroopassa on käynnissä suurin sota lähes 80 vuoteen. Näiden heijastevaikutukset näkyvät lähes kaikilla elämän osa-alueilla sekä globaalisti että yksilötasolla. Haasteita tuo enenevissä määrin myös ilmastonmuutos.

Kiinteistösektorilla nämä megaluokan mullistukset ovat näkyneet muun muassa työtapojen perusteellisena muutoksena ja hintojen nousun myötä lisääntyneinä kustannuksina. Tulevaisuudessa muutokset näkyvät myös korostuneena ympäristövaikutusten huomiointina ja hiilijalanjälkilaskelmina.

Ajankohtaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Työnteon tavat ovat muuttuneet – vastaako 2010-luvun tai sitä vanhempi kiinteistö 2020-luvun tarpeita, puhumattakaan tulevista vuosikymmenistä?
  • Tulot pienenevät ja kustannukset kasvavat – onko vanha tapa kehittää kiinteistöjä enää toimiva?
  • Ympäristöarvojen merkitys kasvaa – miten uudistaa kiinteistön elinkaarikäytännöt ja pienentää hiilijalanjälkeä?

Muotolevy Järjestelmäseinät

Asiakas haluaa laatua ja joustavuutta

Avokonttoreiden negatiivisesta vaikutuksesta työhyvinvointiin on puhuttu jo vuosia. Työn muutoksen myötä niiden aika on tullut päätökseen. Pandemia ajoi meidät etätöihin, ja sieltä palattiin hybridityön aikakauteen. Nyt toimistolla tehdään vain osa työtehtävistä, loput muualla etänä.

Samalla vuokralaisten tarpeet ja toimitiloihin asettamat vaatimukset ovat muuttuneet. Tilaa tarvitaan aiempaa vähemmän, ja siltä halutaan korkeampaa laatua etenkin akustiikan, äänieristyksen sekä yleisen viihtyisyyden osalta. Lisäksi tilan halutaan soveltuvan vuokralaisen nykyisiin tarpeisiin sekä olevan ketterästi mukautettavissa, kun tarpeet muuttuvat.

Vuokrattujen toimitilojen pinta-alavolyymin laskemisen suora seuraus on, että uutta tilaa etsivillä yrityksille on tarjolla aiempaa enemmän vaihtoehtoja. Se tarkoittaa, että kiinteistöjen käyttöaste laskee, kunnes vapaille neliöille löydetään uusia käyttäjiä.

On kuitenkin huomioitava, että myös uudet käyttäjät ovat valveutuneita ja haluavat laadukkaan tilan. Lisäksi vuokralaiset haluavat varautua mahdollisiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin aiempaa proaktiivisemmin.

Työ on muuttunut. Kiinteistön on aika seurata muutosta.

Muotolevy Järjestelmäseinät

Kiinteistösektorilla koittaa uusi, muuntojoustava aikakausi

Muutos on mahdollisuus. Tekemällä samoja asioita samalla tavalla kuin ennen on odotettavissa parhaimmillaankin vain heikkeneviä tuloksia – ja pahimmassa tapauksessa suuria ongelmia. Uudistuminen avaa oven parempiin ja kestävämpiin toimintatapoihin ja mahdollistaa paremmat tulokset sekä haasteiden kääntämisen kilpailueduksi.

Jokaisessa kiinteistössä tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta ja johdonmukaista operatiivista toimintaa. Muuntojoustavuudesta on tullut kiinteistölle elinehto. Se täyttää paitsi toiminnallisen tarpeen, tuottaa myös kustannussäästöjä.

Kiinteistönomistajien tulee tässä tilanteessa uudelleenarvioida investointikäytäntöjään. Esimerkiksi muutostyöinvestointien on kestettävä aikaa, vaikka vuokralainen tilassa vaihtuisikin. Myöskään vuokrasopimuksen pituus ei voi enää ratkaista asiakkaan toivomien muutostöiden toteutumista. Ihmisten ja yritysten arki on muuttunut peruuttamattomalla tavalla ja tilatarpeet elävät jatkuvasti.

Vuokralaispysyvyyden kannalta on välttämätöntä, että tilat ovat helposti ja nopeasti muokattavissa myös kesken sopimuskauden. Muuntojoustavuus tuo lisäksi vuokranantajan ja vuokralaisen suhteeseen uuden elementin, dynaamisuuden: tilan kehittämisen yhteistyössä käyttäjän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Me Muotolevyllä haluamme olla kiinteistöjen tukena muutoksessa. Olemme luoneet uuden muuntojoustavuuden palvelun. Sen avulla muuttuvassa liiketoimintaympäristössä myös työympäristöt ovat joustavasti ja vähäisin häiriöin muunneltavissa – kestävämmän rakentamisen teemaa korostaen.

Muuntojoustavuuden palvelumme ponnistaa kestävää ja turvallista rakentamista korostavasta strategiastamme. Meille kestävyys tarkoittaa sekä fyysistä kestävyyttä että kestävää kehitystä ja turvallisuus luotettavuutta, jatkuvuutta ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamiin muutoksiin varautumista. Palvelumme keskiössä on toimintamalli, jossa yhdistyvät kiinteistötalouden teoria ja muuntojoustavat elinkaarikäytännöt.

Malli auttaa kiinteistösijoittajia ja -omistajia, alan arvoketjun toimijoita ja vuokralaisia – ja myös ympäristö on keskeinen edunsaaja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

 


Kare Suojanen

Asiakkuusjohtaja
Muotolevy Oy

Puh. 050 588 6837
kare.suojanen@muotolevy.fi

Jaa kirjoitus

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.