Elisa Oyj:n pääkonttori

Helsingin Pasilassa sijaitseva Elisa Oyj:n pääkonttori uudistettiin syksyllä 2016. Huoneistoalaa seitsenkerroksisessa kiinteistössä on kaikkiaan 18 000 m2. Tästä toimistotilan osuus on 13 000 m2, ja näissä tiloissa työskentelee yhteensä 1 500 työntekijää.

Tilauudistusprojektin kokonaiskesto oli 2,5 vuotta. Työvaiheet toteutettiin vaiheistetusti siten, että kiinteistö oli toimistotyöntekijöiden käytettävissä läpi rakennusajan ja vain osa Elisan henkilöstöstä käytti projektin aikana väistötiloja.

Monitilaympäristöön siirtymisen sekä Elisan jatkuvan työympäristöjen kehittämistyön ansiosta pääkonttorikiinteistön tilatehokkuus on hieman reilussa vuosikymmenessä parantunut huimin harppauksin. Siinä missä vielä vuonna 2004 kokonaistilatehokkuus oli 25 m2/henkilö, on se uudistuksen jälkeen 12 m2/hlö. Mikäli huomioon otetaan vain toimistokerrosten huoneistoala, on teholukema huima 8,7 m2/henkilö. Huikeaa tilatehokkuutta ei ole kuitenkaan saavutettu viihtyvyyden kustannuksella – pikemminkin päinvastoin.

Elisa on jo pitkään tehnyt määrätietoisesti töitä paitsi työympäristöjen myös työskentelykulttuurin kehittämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia työnteon tapoja tukevien ja liiketoimintaprosessien sujuvuutta edistävien toimitilaratkaisujen hyödyntämistä. Tavoitteen tukemiseksi Elisa on kehittänyt Elisa Ideal Work (EIW) -konseptin, joka tiivistettynä tarkoittaa käännettä työympäristöjen evoluutiossa – fyysiset tilat syntyvät muuttuvan työn ja digitalisaation hyödyntämisen kautta.

Tilauudistuksen pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta vastannut Kohina Oy toteutti tilasuunnittelun nimenomaan EIW-konseptin mukaisesti. Ideoita ammennettiin myös Elisan arvomaailmasta – esimerkiksi uusiutuminen, asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja vastuullisuus tulevat esiin eri kerrosten tilaratkaisuissa, värimaailmoissa, pintamateriaaleissa sekä kalusteissa.

– EIW-konseptia on pilotoitu muun muassa pääkonttorin 5. kerroksessa jo vuonna 2012. Kokeilusta saadun palautteen perusteella lähdettiin kehittämään prosessilähtöistä tiloihin sijoittumista. Sama ajatus on jalkautettu nyt koko kiinteistöön, sisustusarkkitehti ja konseptikehittämisen asiantuntija Eva Kober Kohina Oy:stä kertoo.

Elisan pääkonttorissa ei ole määritetty spesifiä tilaa organisaation eri toiminnoille tai osastoille. Sen sijaan kerrokset muodostavat teemallisia kokonaisuuksia ja toimivat samalla eri liiketoiminta-alueiden tukikohtina. Monipuoliset tilat tarjoavat mahdollisuuksia työskennellä joko omassa rauhassa itsekseen tai yhdessä tiimin kanssa. Datayhteydet, valaistus ja pistokkeiden sijainti on kaikki suunniteltu sujuvoittamaan työntekoa. Kerroksiin on myös luotu tiloja, jotka ohjaavat tilojen käyttäjiä poluille sekä kerrosten sisällä että niiden välillä. Tilasta toiseen siirtymisen tukemiseksi toimitilan lasiseinät on teipattu nuolilla varustetuin näyttävin graafisin elementein.

– Kerroksesta toiseen kuljettaessa syntyy tarina, joka kertoo Elisan liiketoiminnasta ja tekemisestä, Eva Kober toteaa.

Toimitilan lasiseinät on toteutettu Muotolevy Tilaratkaisujen ML-lasiseinillä. Neuvotteluhuoneiden ovina toimivat Alumia dB-sarana- ja liukuovet. Samoja ratkaisuja oli käytetty jo rakennuksen 5. kerroksessa toteutetussa pilottikohteessa. Urakoitsijan suorittaman kilpailutuksen sekä pilottitilojen käyttäjien positiivisten kokemusten myötä ratkaisut valittiin myös koko kiinteistöä koskevaan uudistukseen.

– Lasiseinät toimivat hyvänä pohjana visuaalisille elementeille. Ne toimivat hyvin työympäristön jaottelussa ja osittamisessa. Lasiseinien avulla tiloihin saatiin myös yhtenäistä äänieristävää lasipintaa. Äänieristys on erittäin tärkeä ominaisuus monitilaympäristössä, jotta vetäytymistiloihin voi oikeasti vetäytyä, Kober painottaa.

Muotolevy Tilaratkaisujen muuntojoustavat järjestelmäseinät mahdollistavat nopeat tilamuutokset ja siten tehokkaan reagoinnin, mikäli tilanjakoa on joskus tarpeen muuttaa. Ratkaisu soveltuukin mainiosti osaksi työnteon tapojen muuttumisen huomioivaa tilakonseptia. Neuvottelutilojen ovia vierustaviin sähköpieliin tehtiin lisäksi näyttövaraukset tilavarausten esittämistä silmällä pitäen, joten toimitilaa on mahdollista mukauttaa jatkossa myös niiden sekä vastaavien älytoimistoratkaisujen avulla.

Elisan työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä uudistettuihin toimitiloihinsa ja kokeneet muutoksen onnistuneeksi. Ihailua ovat saaneet osakseen etenkin tilojen harmoninen värimaailma, moniulotteisuus, mielenkiintoiset detaljit sekä kalustus.

Kuvat: Kohina Oy

Kohina Oy on tila- ja konseptisuunnittelun suunnannäyttäjä ja asiantuntijatalo, joka suunnittelee toimitiloja, hotelleja ja ravintoloita, liiketiloja sekä kauppakeskuksia. Kohina kertoo tilojen avulla asiakkaansa tarinan ja luo tilankäytön tehokkuutta edistäviä konsepteja.

Työympäristökehitys ja -suunnittelu

Kohina Oy

Sijainti

Helsinki, Pasila

Tuoteratkaisut

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.