Promat-palosuojalevyt Kotkan kampuksen betoni- ja teräsrakenteiden suojana

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli tutummin XAMK rakennuttaa uutta huippumodernia kampusta Kotkaan. Uusi koulurakennus on osa Kotkan keskustan tuntumassa sijaitsevan Kantasataman alueen kehitysprojektia.

Yhteensä noin 17 000 m2 kokoinen kampusrakennus on suunniteltu kahden arkkitehtitoimiston yhteistyönä. Arkkitehdit NRT Oy ja AOR Arkkitehdit Oy yhdistivät voimansa massiivisen rakennuksen suunnittelussa. Kohteen urakoinnista vastaa Lujatalo Oy ja paloturvallisuussuunnittelusta KK-Palokonsultti Oy.

Avara ammattikorkeakoulu osana kehittyvää Kotkan Kantasataman aluetta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampus on monialainen opiskeluympäristö, jossa koulutetaan muun muassa hoitoalan, matkailun, rakennustekniikan, logistiikan, merenkulun sekä peliteknologian opiskelijoita. Moninaiset opiskelumahdollisuudet vaativat myös koulukiinteistöltä paljon. Vanha koulurakennus oli auttamattomasti vanhentunut ja pimeä betonikolossi kaupungin laidalla.

Uusi opiskelukeskus on päinvastainen vanhaan verrattuna: korkeita, valoisia ja monipuolisia tiloja sisältävä huippumoderni opiskelurakennus aivan keskustan tuntumassa. XAMK:in Kotkan kampus on olennainen osa kehittyvää Kantasataman aluetta tuoden keskustaan elämää ja aktiviteettia. Koulurakennuksen tilat yhdistyvät saumattomasti uuteen tapahtumakeskukseen, joka rakennetaan korkeakoulun kylkeen. Molempiin rakennuksiin kuljetaan saman aulan kautta, jossa sijaitsevat myös kummankin rakennuksen käyttäjien yhteiset ravintolatilat.

Suuret suomut kätkevät modernit ja muuntojoustavat opiskelutilat alleen

Vaalean kuusikerroksisen rakennuksen muoto on erikoinen. Pitkät kattolappeet tuovat mieleen kalan suomut ja ne ulottuvat lähes alimpiin kerroksiin. Suuret yläpohjarakenteet on kuitenkin suunniteltu näyttämään ilmavilta ja saavat näin aikaan valtavalle rakennukselle yllättävän kevyen muodon. Sama ilmavuus ja avaruus jatkuu myös rakennuksen sisäpuolella. Kattolappeen alle jää korkeita avoimia oleskelutiloja, joissa voi viettää aikaa ja opiskella omatoimisesti.

– Uusi koulurakennus on suuri ja monipuolinen ja täten rakennusteknisesti monilta osin aika haastava. Sen runko ja teräsrakenne kannattelee suurta vesikattorakennetta. Pisimmän kattolappeen pituus on 135 metriä, eli kokoa riittää, Lujatalo Kaakkois-Suomen vastaava mestari Timo Summanen kertoo.

Rakenteiden palonkestovaatimuksiin vastaaminen suunnittelussa

Kotkan kampusrakennuksen rakenne on pitkälti betonia, terästä ja lasia, kuten hyvin monissa suurissa rakennuksissa. Näyttävä julkisivu on ollut rakenteeltaan haastava toteuttaa, sillä rakennuksessa on paljon lasia antamassa sisätiloihin luonnonvaloa. Samalla tulee kuitenkin huolehtia rakennuksen kattolappeen ripustuksen kestävyydestä. Rakennuksen runko on toteutettu paikallavalaen ja jälkijännitettynä.

– Paloteknisesti koulut ovat aina tarkan syynäyksen alla ja hyvä niin. Ammattikorkeakoulussa on paljon eri toimintoja ja valtava määrä opiskelijoita pitää ehtiä saada koulusta ulos palon syttyessä, Summanen selittää.

Vaikka teräs ja betoni luokitellaan palamattomiksi rakennusmateriaaleiksi (paras A1-luokka), palotilanteessa betoni- ja teräsrakenteetkin vaurioituvat ja menettävät vähitellen kantokykyään. Rakenteiden ohjeistusten mukainen palosuojaus on erittäin tärkeää mahdollisen palon etenemisen hidastamiseksi. Sillä luodaan aikaa ja mahdollisuus ihmisten turvalliseen evakuointiin.

Tulipalotilanteessa rakenteiden vaurioitumisen vakavuus riippuu lämmön vapautumisnopeudesta, palon kestosta ja lämpötilasta. Palosuojatestauksen avulla voidaan määrittää betonia suojaavalle materiaalille oikea paksuus ja täten palonkesto.

Kotkan kampus on paloluokaltaan P0, eli se on suunniteltu oletettuun pahimpaan palonkehitykseen. Normaalit paloluokat ovat P1, P2 ja P3, mutta P0 menee vaatimuksiltaan näitäkin tiukemmaksi.

Tärkein syy P0-luokitukselle on takennuksen suurikokoinen aulatila, joka yhdistää useita kerroksia. Aulatila muodostaa niin suuren palo-osaston, että ympäristöministeriön asetuksen paloturvallisuuden taulukkoarvot ylittyivät. Tällöin tulee osoittaa paloturvallisuus toiminnallisella tarkastelulla.

– Tässä kohteessa laadittiin rakennukselle palotekninen suunnitelma ja paljon oletettuihin palonkehitykseen perustuvia simulointeja, eli simuloitiin minkälaiset palotilanteet ovat mahdollisia ja miten rakennus niissä toimii, KK-Palokonsultin johtava asiantuntija Teemu Karhula kertoo.

– Henkilöturvallisuus on tietenkin tärkein tekijä palosuunnittelulle, eli tulee varmistua siitä, että kaikki ihmiset pääsevät poistumaan rakennuksesta palotilanteessa, Karhula jatkaa.

Promat-palosuojalevyt | XAMK Kotkan kampus | Muotolevy

Promat-palosuojalevyillä lisäsuojaa yläpohjarakenteen onteloihin

Uutta rakennusta suunniteltaessa on palosuojaus hyvin merkittävässä roolissa. Rakennuksen palonkestovaatimukset on esitetty rakennusmääräyksissä, joiden pohjalta jokaisen kohteen palonsuojaus suunnitellaan tarkasti. Palonkeston minimivaatimuksiin vaikuttavat muun muassa rakennuksen tyyppi, korkeus ja käyttäjämäärät.

– Paloturvallisuuslaskelmissa paljastui, että yläpohjan palosuojaukseen oli tarvetta saada lisäsuojaa katolla sijaitsevien aurinkopaneelien ja yläpohjarakenteen onteloiden vuoksi. Onteloiden vuoksi palo voisi päästä etenemään yläpohjassa. Näin päädyimme hankkimaan Muotolevyltä Promat-palosuojalevyt, paloturvallisuussuunnittelija Karhula tiivistää suunnittelun kulkua.

Promat-tuotteet olivat paloturvallisuussuunnittelija Teemu Karhulalle tuttuja entuudestaan, joten niitä oli helppo suositella kohteeseen. Lopullinen päätös tehtiin yhdessä rakennesuunnittelijan ja urakoitsijan kanssa.

Promat on maailman johtava palosuojalevyvalmistaja

Promat-palosuojalevyt ovat palamattomia palosuojalevyjä teräs- ja betonirakenteiden palosuojaukseen. Tuotteet sisältävät ratkaisut kosteudelle, tärinälle ja mekaaniselle rasitukselle altistuviin ympäristöihin sekä kuiviin tiloihin.

– Yhteistyö Muotolevyn kanssa on sujunut hyvin. Promatect-levyt asennetaan yläpohjaan kolmessa vaiheessa sitä mukaa kun muu rakentaminen etenee. Levyt asennetaan sääsuojan alla. Asennus on sujunut hyvin. Rakennuksen valtavan korkeat huonetilat vain hieman hidastavat, kun painavia ja suuria levyjä ruuvataan kattoon yli 20 metrin korkeudessa, Summanen naurahtaa.

Promat on belgialainen yritys, joka on yli 60 vuoden ajan tutkinut ja kehittänyt palosuojausmateriaaleja nousten maailman johtavaksi palosuojamateriaalien valmistajaksi. Jatkuvan tuotekehityksen myötä Promat on kehittänyt palosuojalevyistään mahdollisimman turvallisia sekä nopeasti ja helposti asennettavia.

Muotolevy on Promat-palosuojalevyjen maahantuoja ja jälleenmyyjä Suomessa tarjoten koko Promatin mittavaa kokemusta ja laajaa tuotevalikoimaa kotimaisille asiakkaille.

Rakennuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Arkkitehti

Arkkitehdit NRT Oy ja AOR Arkkitehdit Oy

Pääurakoitsija

Lujatalo Oy

Paloturvallisuussuunnittelu

KK-Palokonsultti Oy

Sijainti

Kotka

Tuoteratkaisut

Promat-palosuojalevyt

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.