Järjestelmäseinät soveltuvat erilaisiin kohteisiin

Toimistot, koulut ja päiväkodit, sairaalat ja terveydenhuollon kiinteistöt, liiketilat.

Toimistolle, kouluun, päiväkotiin, sairaalaan, vuokrakiinteistöön – järjestelmäseinät mahdollistavat optimaalisen tilojen hyödyntämisen monenlaisissa kohteissa. Tilamuutokset voidaan toteuttaa järjestelmäseinien avulla nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Moderneilla tilaratkaisuilla tilajakoa voidaan uudistaa näppärästi läpi kiinteistön elinkaaren. Avarat tilat voidaan jakaa järjestelmäseinien avulla pienempiin alueisiin, ja tilajakoa muunnella tarpeiden muuttuessa.

Joustava tilasuunnittelu tuo monen mieleen ensisijaisesti toimistokiinteistön, jossa tilaa voidaan seinien avulla muovata näppärästi vuokralaisten tai tilan käyttäjien tilatarpeiden vaihtuessa.

Järjestelmäseinistä on kuitenkin moneksi – Tutustu erilaisiin käyttökohteisiin, järjestelmäseinien ominaisuuksiin ja tilasuunnittelun ohjeisiimme.

toimistot

Tilajakoa muuttamalla toimitilan työrauhaa voidaan parantaa tehokkaasti, verrattain pienillä kustannuksilla. Avointen työtilojen hälyisyys vähenee merkittävästi, kun avara tila jaetaan väliseinien avulla erilaisiin alueisiin – esimerkiksi hiljaisen työskentelyn alueeseen, ryhmätyötilaan ja kahvitilaan. Järjestelmäseinät ovat kustannustehokas vaihtoehto umpiseinille, sillä järjestelmäseinien paikkoja voidaan vaihtaa myöhemmin joustavasti ja siististi ilman massiivista remonttia.

Tehokkuuden parantamisessa avainasemassa on työrauhan takaaminen yksilötyön tekijöille. Järjestelmäseinien avulla tehtävä tilanjako mahdollistaa yhteistyön tekemisen keskustelualueilla ja yksilötyön tekemisen sille rauhoitetuilla, hiljaisilla alueilla. Kun keskustelulle ja yhteistyölle on oma paikkansa, yleiset työskentelytilat rauhoittuvat merkittävästi. Jo muutaman järjestelmäseinäjakson avulla toimistoon voidaan luoda työskentelyalueita, jotka rauhoittavat työympäristöä ja lisäävät keskittymisrauhaa.

Uuden tilavuokralaisen tullessa kiinteistöön, voidaan tila järjestelmäseinien avulla muovata vuokralaisen tarpeita vastaavaksi jopa yhdessä päivässä. Muutokset ovat toteutettavissa siten, että muutostyöt häiritsevät tilan käyttöä mahdollisimman vähän. Kun yrityksen tarpeet muuttuvat tai henkilöstömäärä kasvaa, tilaa voidaan muovata uudelleen seinien paikkoja vaihtelemalla. Vuokralaiset pysyvät tilassa tyytyväisinä pidempään, kun toimitila on muuntojoustava. Tilatarpeiden muuttuessa muuntojoustava työympäristö mukautuu tilan käyttäjien toiveiden mukaan, eikä päinvastoin.

Koulut ja päiväkodit

Avoimien tilojen melu aiheuttaa kehossa stressireaktion, ja erityisesti lasten keskittymiskyky häiriintyy äänekkäässä ja hälyisässä tilassa herkästi. Vauhdikkaissa koulu- ja päiväkotiympäristöissä järjestelmäseiniä voidaan hyödyntää rauhoittamaan yhteisiä tiloja. Koulujen tiloihin voidaan luoda seinillä erilaisia alueita tai vyöhykkeitä, jotka parantavat oppimisen olosuhteita. Päiväkotiympäristössä järjestelmäseinät auttavat rauhoittamaan tilaa vähentämällä hälyisyyttä.

Kouluympäristöt muuttuvat jatkuvasti monimuotoisemmiksi: perinteinen luokkahuoneopetus vähenee ja oppimista erilaisin keinoin pyritään tukemaan entistäkin vahvemmin.

Ryhmätyötilat, keskusteluhuoneet ja vetäytymistilat koulutiloissa luovat oppimista tukevia, rauhallisia tiloja ja ohjaavat opiskelijoita löytämään itselle sopivimman tavan ja paikan keskittyä.

Järjestelmäseinät mahdollistavat tilojen rauhoittamisen koulu- ja päiväkotitiloissa nopealla aikataululla ja tukevat monipuolista oppimista.

Seinämateriaali kannattaa valita tarvittavaa äänieristyksen tasoa silmällä pitäen. Jos seinien avulla halutaan luoda keskittymisrauhaltaan erinomainen, hiljainen tila, tulee äänieristyksen olla riittävän korkeatasoinen. Yhteisiin oleskelutiloihin taas voi riittää vähemmän äänieristetty ratkaisu, jolla tilaa saadaan jaettua osiin ja rauhoitettua arkea myös visuaalisia ärsykkeitä rajoittamalla.

Muotolevyn lasiseinäjärjestelmät tarjoavat äänieristystä jopa 48 desibeliin asti, ja umpiseinät peräti 52 desibeliin. Umpinainen seinä on äänieristykseltään tehokkaampi, ja rauhoittaa tilaa samalla myös visuaalisilta häiriöiltä.

Pintamateriaalien, kuten seinien, kestävyys voi joutua kouluympäristössä kovalle koetukselle. Kehykseltään alumiininen järjestelmäseinä kestää aikaa ja kolhuja. Kehys säilyttää tyylikkään ilmeensä pitkään ja soveltuu siksi erinomaisesti vauhdikkaaseen ympäristöön. Järjestelmäseinät paitsi kestävät iskuja, mahdollistavat myös hyllyjen, julisteiden tai muiden koulutarvikkeiden turvallisen ripustamisen.

Lasiseinäjärjestelmä on umpiseinää parempi vaihtoehto tilojen valvonnan ja turvallisuuden kannalta. Läpinäkyvät seinät jakavat ja rauhoittavat tilaa, mutta mahdollistavat samalla lasten toiminnan tarkkailun, ja lisäävät tilojen valoisuutta ja avaruuden tuntua. Lasisiin järjestelmäseiniin on kouluympäristössä hyvä asentaa myös kaihtimet tai verhot, jotta yksityisyyttä ja työrauhaa saadaan tarpeen tullen lisättyä näppärästi sulkemalla tila ulkopuolisten katseilta esimerkiksi koetilaisuuksien aikana.

Alumia-seinäjärjestelmä

Alumia-seinäjärjestelmä on ratkaisu ilmeikkään ja viihtyisän sekä ominaisuuksiltaan käytännöllisen työympäristön toteuttamiseen. Tyylikkäin alumiiniprofiilein kehystetyt lasielementit jakavat tilaa tehokkaasti, luoden silti tunteen avarasta ja ilmavasta ympäristöstä.

Sairaalat ja terveydenhuollon kiinteistöt

Sairaalat ja terveydenhuollon toimitilat ovat ympäristöjä, joissa käytännöllisyys on äärimmäisen tarkkaan suunniteltua. Kulkemisen huoneiden välillä tulee olla esteetöntä ja sujuvaa, minkä vuoksi tilajaot suunnitellaan aina ensisijaisesti käytännöllisyyttä ja turvallisuutta ajatellen.

Kun tilajako halutaan toteuttaa lasiseinillä tai esimerkiksi potilashuoneiden tilanjakoa tullaan mahdollisesti muuntelemaan tulevaisuudessa, järjestelmäseinät soveltuvat mainiosti ratkaisuksi myös sairaalaympäristöön.

Lasisia järjestelmäseiniä voidaan hyödyntää esimerkiksi potilashuoneiden seininä tai sisäikkunoina paikoissa, joissa hoitohenkilökunnan tulee kyetä tarkkailemaan potilaan vointia seinän tai oven läpi ilman, että huoneeseen tarvitsee välttämättä mennä sisään. Äänieristetyt järjestelmäseinät tekevät tilasta rauhallisen, ja kaihdinten avulla myös näköyhteyttä voidaan tarvittaessa säädellä. Lasiseinä voidaan varustaa myös sähkölasilla – läpinäkyvyydeltään säädettävä, himmennettävä lasiseinä tuo tarvittaessa tilaan yksityisyyttä, mutta mahdollistaa samalla valvonnan ja valoisuuden myös pienissä, ikkunattomissa tiloissa.

Turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi seinien sijoittelu tulee suunnitella siten, että jokaiseen huoneeseen päästään liikkumaan sängyn ja pyörätuolin kanssa vaivattomasti. Järjestelmäseiniin yhdistettävissä olevat liukuovet helpottavat tilasta toiseen kulkemista ja säästävät tilaa oviaukkojen ympäriltä. Kynnyksettömästä liukuovesta on helppo kuljettaa potilaita esimerkiksi pyörätuoleilla tai rullattavilla sängyillä. Lisäksi teleskooppiliukuovilla voidaan toteuttaa esimerkiksi huoneiden välisiä seiniä tai käytävän puoleisia seiniä, ja luoda siten edellytykset tilojen nopealle jakamiselle tai yhdistämiselle.

Sairaalaolosuhteissa järjestelmäseinien tulee olla kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä. Alumiinikehyksinen järjestelmäseinä kestää paitsi aikaa, myös raskaita puhdistusaineita ja on siksi turvallinen ja helposti ylläpidettävä ratkaisu.

Alumia-seinäjärjestelmä

Alumia-seinäjärjestelmä on ratkaisu ilmeikkään ja viihtyisän sekä ominaisuuksiltaan käytännöllisen työympäristön toteuttamiseen. Tyylikkäin alumiiniprofiilein kehystetyt lasielementit jakavat tilaa tehokkaasti, luoden silti tunteen avarasta ja ilmavasta ympäristöstä.

Liiketilat

Liiketilojen omistajille järjestelmäseinät ovat investointi, jonka avulla tilankäyttöä voidaan tehostaa ja vuokralaisten tyytyväisyyttä kasvattaa. Vanhakin kiinteistö saadaan modernisoitua muuntojoustavaksi järjestelmäseiniä hyödyntämällä.

Mahdollisuus muunnella tilajakoa nopeasti on kiinteistölle merkittävä kilpailuetu vuokralaismarkkinoilla.

Esimerkiksi liike- tai toimitila voidaan vuokrata uudelle asiakkaalle vikkelällä aikataululla ja muuntaa tämän tarpeita vastaavaksi. Vuokranmaksukatkoksilta vältytään ja tilojen vuokrausaste säilyy korkeana, kun eri vuokralaisten erilaisiin tarpeisiin pystytään reagoimaan joustavasti ja nopeasti.

Suuri liiketila voidaan jakaa järjestelmäseinien avulla pienempiin osiin, tarvittaessa esimerkiksi eri yrittäjien käyttöön. Vuokralainen saa laadukkaan palvelukokemuksen tilan omistajalta, kun tila muovataan juuri asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja muutostyöt hoituvat nopeasti. Lisäksi tilajakoa voidaan tarvittaessa muuttaa myös myöhemmin, sillä järjestelmäseinien asentaminen ja siirtäminen paikasta toiseen on helppoa.

Järjestelmäseinän tyyli voidaan valita tilan mukaan: saatavilla on esimerkiksi tyylikkäillä puisilla karmeilla varustettuja lasiseiniä, kestäviä alumiinikehyksiä, tai täysin umpinaisia seiniä. Perinteiseen, umpiseinään verrattuna järjestelmäseinä on paitsi joustava ratkaisu, myös kustannustehokas. Seiniin voidaan yhdistää joko sarana- tai liukuovet, tarpeesta ja tilan koosta riippuen.

Huomioi muuntojoustavuus jo suunnitteluvaiheessa

Muuntojoustavuus kannattaa ottaa osaksi rakennuksen suunnittelutyötä jo uutta liiketilaa suunniteltaessa tai remontoinnin yhteydessä. Ottamalla järjestelmäseinien asiantuntijan mukaan projektiin, kiinteistöstä saadaan toteutettua mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti muunneltava.

Optimaalisesti muunneltavassa tilassa esimerkiksi ikkunat ja ovet on sijoiteltu siten, että järjestelmäseiniä voidaan siirrellä ja asentaa mahdollisimman vapaasti useisiin eri paikkoihin. Mikäli rakennuksessa on useita kerroksia, kannattaa huomiota kiinnittää myös huonekorkeuden yhdenmukaisuuteen eri kerroksissa. Samaa järjestelmäseinäelementtiä voidaan hyödyntää eri kerroksissa, kun huonekorkeus säilyy samana läpi kiinteistön.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.