Työn ja tilatarpeiden muutos

Miten työnteon trendit ovat kehittyneet? Kuinka ne tulee ottaa huomioon kiinteistön kehityksessä?

2020-luku toi tullessaan odottamattomia muutoksia, joiden vaikutus näkyy arjessa, työelämässä ja tilatarpeissamme. Pandemia ja sota, kasvavat kustannukset ja ailahteleva kiinteistömarkkina. Vihreä siirtymä, hybridityö ja kasvavat vaatimukset työnantajan ja työnteon paikan suhteen.

Miten työnteon trendit ovat kehittyneet ja kuinka voit huomioida ne kiinteistön kehityksessä?

Kokosimme yhteen tietoa työelämän ja tilatarpeiden murroksesta ja tavoista vastata muuttuneisiin tarpeisiin ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Sisällys

Työelämän trendit

Työelämän trendit

Osa työelämän trendeistä on syntynyt pakon (tai pandemian) edessä, mutta jäänyt kiinteäksi osaksi työelämää. Esimerkiksi hybridityö on otettu vastaan tervetulleena muutoksena – työntekijät arvostavat lisääntynyttä vapautta. Yritykset pyrkivät nyt kehittymään ailahtelevan maailman mukana muuttamalla työnteon tapojaan ja tilatarjontaansa.

Hybridityön mahdollistaminen on itsestäänselvyys – vai onko?

Paikasta, toisinaan jopa ajasta, riippumaton työ on osa modernin toimistotyöläisen arkea. Hybridityö tuo mukanaan myös haasteita: kuinka työkulttuuria, yhteisöllisyyttä ja työntekijöiden hyvinvointia ylläpidetään uudistuneessa työelämässä?

Osa työnantajista vastaa kulttuurin ylläpitämisen haasteisiin velvoittamalla työntekijöitä olemaan esimerkiksi osan viikosta fyysisesti läsnä toimitilassa. Näissä tilanteissa toimitilan viihtyvyys ja tilankäyttäjien tarpeiden tukeminen nousee suureen arvoon: jos työpaikka ei ole ominaisuuksiltaan tai ilmapiiriltään viihtyisä, on vaarana että etenkin milleniaalit ja z-sukupolven työntekijät suuntaavat katseensa toisaalle.

Muuttunut tilanne aiheuttaa harmaita hiuksia myös kiinteistönomistajille ­– vuokrasopimuksia irtisanotaan ja yritykset siirtyvät aiempaa pienempiin toimitiloihin työntekijöiden viihtyessä osan viikosta kotona. Uudet vuokrasopimukset ovat aiempaa lyhyempiä, jotta muutoksiin voidaan sopeutua reaktiivisesti. Tilaa tarvitaan vähemmän, mutta laatuvaatimukset ovat aiempaa korkeammalla.

Uusille sukupolville hyvinvointi on ykkösasia

Käsitys hyvinvoinnista laajenee ja tulee tiukemmin osaksi työelämää. Työntekijät arvottavat joustavuutta sekä työnantajan kykyä ja intressejä edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Yksi merkittävä hyvinvointiin vaikuttava tekijä on työympäristö: työyhteisön kotipaikka ja tila kulttuurin ja yhteisön kasvattamiselle. Houkutteleva toimitila on terve, turvallinen sekä inspiroiva – ja on tarvittaessa joustavasti muunneltavissa.

Kun osa viikosta työskennellään kotona, vaatimukset toimitilan tarjonnalle ovat entistäkin korkeammalla. Toimitilan yhteydestä tai lähettyviltä toivotaan löytyvän ravintoloita, kauppoja, kuntosaleja tai tilaa työntekijöiden vapaamuotoiseen ajanviettoon.

Vastuullisuus ja ilmastoasiat korostuvat yhä enemmän

Ympäristöarvojen merkitys korostuu ja toimitilakiinteistöiltä vaaditaan tiukasti asetettuja ilmastotavoitteita, sertifikaatteja ja hiilineutraaliutta. Virallisten rakentamisen vaatimukset edellyttävät niitä, ja tiloja käyttävät vuokralaiset arvostavat ilmastoviisautta ja vihreitä ratkaisuja. Vuokrattu toimitila vaikuttaa koko yhtiön hiilijalanjälkilaskelmiin.

Kestävää rakentamistapaa voidaan edistää esimerkiksi muuntojoustavuudella, joka säästää materiaaleja, tilaa, aikaa ja energiaa. Esimerkiksi vastuullista ja kestävää rakentamista tukevia väliseinäratkaisuja voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen ja uudelleen, mikä kasvattaa sekä resurssi- että kustannustehokkuutta.

Digitalisaatio parantaa tilojen käyttömukavuutta

Tulevaisuuden työpaikoilla tullaan myös näkemään kasvavassa määrin älykkäitä teknologiaratkaisuja. Esimerkiksi IoT (Internet of Things) -laitteet, kuten älyvalot ja lämpötila-anturit, auttavat optimoimaan työympäristön energiatehokkuutta ja käyttökokemusta.

Tilatarpeiden muutokset

Tilatarpeiden muutokset

Vähemmän tilaa, enemmän laatua

Etä- ja hybridityön kasvu on vääjäämättä johtanut siihen, että yritykset tarvitsevat käyttöönsä aiempaa vähemmän tilaa henkilömäärään suhtautettuna.

Toimitilamarkkinassa on nyt kuhinaa: yritykset luopuvat vanhoista, ylisuurista toimitiloistaan ja etsivät tilalle uutta, ja toimistojen layoutiin vaaditaan muutoksia. Laajat avotilat eivät ole tarkoituksenmukaisia, kun tilojen käyttöaste pienenee ja työnteon tavat ovat muuttuneet.

Kiinteistönomistajalle tilanne on erinomainen paikka uudistua vaatimusten mukana ja näyttäytyä potentiaalisille vuokralaisille heidän tarpeensa ymmärtävänä ja niitä kuuntelevana, joustavana kumppanina.

Toimitilaa ei tarvitse vaihtaa, jos tuttu kiinteistö kykenee osoittamaan muuntautumiskykynsä.

Kasvavat vaatimukset kestävälle rakentamiselle

Muuntojoustavuus vastaa kiihtyneeseen kestävän rakentamisen kysyntään. Kierrätysaste, energiatehokkuus ja materiaalivalinnat vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen ympäristöluokitukseen ja muihin suoriin kriteereihin, joiden perusteella vuokralaiset arvioivat toimitilakiinteistöjä.

Uudelleen sijoiteltavien ja asennettavien järjestelmäseinien avulla rakentamisen materiaaleja ei tarvitse hävittää käyttötarkoituksen muuttuessa. Seinärakenteet voidaan joko varastoida myöhempää käyttöä varten tai sijoitella uudelleen muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Kun muuntojoustavuus toteutetaan huolellisesti suunnitellen, samoja seinäelementtejä voidaan hyödyntää koko rakennuksessa eri tilojen ja kerrosten välillä.

Enemmän painoarvoa akustiselle suunnittelulle

Kotikonttorilla vietettyjen aikojen jälkeen monet kokevat toimiston meluisaksi ympäristöksi. Vieressä videopuhelua käyvä työkaveri, toisella puolella huonetta kiivas palaveri, ympärillä jatkuvasti soimaan pärähtäviä puhelimia ja keskusteluja viikonlopun suunnitelmista tai lounaspaikan valinnasta.

Työympäristön tulee tarjota työntekijöille mahdollisuus vähintään samaan keskittymisen tasoon kuin kotitoimiston. Pelkästään yhden työntekijän yhteen työpäivään voi mahtua tarve hiljaisessa tilassa keskittymiselle, yksityisyyttä vaativalle videopuhelulle asiakkaan kanssa, luovalle sparrailuhetkelle isomman tiimin kanssa sekä kahdenkeskiselle keskusteluhetkelle. Kaikki tilanteet vaativat akustiikalta ja äänieristykseltä erilaisia ominaisuuksia.

Muuntojoustavuus tilojen suunnittelussa

Muuntojoustavaa tilaa voidaan muokata uusiin ja monenlaisiin tarkoituksiin pienillä rakennustöillä tai jopa pelkillä kalustemuutoksilla. Muuntojoustavuus vastaa tilankäyttäjien muuttuviin toiminnallisiin tarpeisiin. Uuden rakentamisen tarve pienenee ja resurssihukkaa ei synny, kun tilat elävät käyttäjiensä tarpeiden mukana.

Kiinteistönomistajalle muuntojoustavuus on kilpailuetu ja kustannussäästö.

Nykyisen kaltaisista murroskausista aiheutuu vuokranantajille merkittäviä haittoja, jos tilojen muutosprosessi uusia vuokralaisia varten kestää useita viikkoja. Muuntojoustava tila pystytään muuttamaan uusien tarpeiden mukaiseksi vikkelästi, mikä tarjoaa markkinoilla kilpailuedun ja vähentää tilojen tyhjillään seisomista muutostöiden takia.

Järjestelmäseinät vievät toimitilan kustannustehokkuuden uudelle tasolle.

Seinät voidaan asentaa paikalleen nopeasti ja siististi ilman rakentamisesta aiheutuvaa pölyä ja hälyä – tarvittaessa jopa tilan muuta toimintaa häiritsemättä. Tilajakojen toteuttaminen järjestelmäseinillä on tyylikäs ratkaisu, joka mahdollistaa äänieristykseltään erinomaisten, juuri käyttäjiensä tarpeita vastaavien tilojen luomisen käden käänteessä.

Jaetut työtilat

Koronavuosien jälkeen jaetut työtilat (co-working space) ovat löytäneet aivan uusia käyttäjäryhmiä. Jaetut työtilat ovat paikkoja, joissa ihmiset voivat jakaa tilan ja resurssit muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Aiemmin tällaiset tilat ovat erityisen suosittuja freelancereiden, pienyritysten ja startup-yrittäjien keskuudessa, mutta pandemia-aikana moni uusi käyttäjä löysi jaetuista työtiloista uuden normaalin arkeensa.

Moni ei halua kulkea päivittäin esimerkiksi pitkää työmatkaa oman yrityksen toimistolle. Toisaalta kotona keskittyminen voi herkästi häiriintyä – tiskivuori tuijottaa keittiön pöydällä ja koulusta iltapäivällä saapuvat lapset rikkovat työrauhan. Lähellä omaa kotia sijaitseva avoin toimitila, josta löytyy aina vapaa pöytä ja työrauhaa, on monelle ihanteellinen ratkaisu.

Jaetut työtilat tarjoavat myös kiinteistönomistajille joustoa, kun yhteen vuokralaiseen ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa.

Jaettu työtila voidaan toteuttaa käytännössä millaiseen tilaan tahansa ­– kauppakeskuksesta toimitilaan tai kivijalan liiketilaan – kohtuullisin kustannuksin toimistokalusteiden, keveiden väliseinäratkaisujen, hiljaisten puhelutilojen ja pienien neuvotteluhuoneiden avulla.

Järjestelmäseinien avulla työtilan layoutia voidaan muokata ketterästi saadun palautteen perusteella ja tilan käyttötarkoitusta voidaan siten tarvittaessa muuttaa ilman uusia investointeja. Tilaan on mahdollista toteuttaa erilaisia äänieristystasoja kunkin tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Muutoksiin sopeutuva työympäristö

Näin luot murroksessa olevaan työelämään sopeutuvan ja toimivan työtilan

Järjestelmäseinät

Järjestelmäseinät ovat nopeammin asennettava ja purettava, kustannustehokkaampi ja kestävämpi ratkaisu perinteisille kiinteille väliseinille.

Järjestelmäseinien avulla tilajakoja ja niiden äänieristysluokkaa voidaan säädellä tarpeiden mukaan. Ratkaisut mahdollistavat niin tavallisen, rauhallisen yhteistyöskentelytilan rakentamisen kuin hiljaisemmatkin työtilat. Muotolevyn järjestelmäseinien valikoimasta löytyy järjestelmäseiniä rauhallisten yhteistyötilojen (20 dB) ja täysin hiljaisten huoneiden toteuttamiseen (50 dB).

Kun kiinteistössä hyödynnetään mahdollisimman samankokoisia ja tyyliltään yhteensopivia järjestelmäseiniä, tilojen muuntelu ja seinäelementtien hyödyntäminen esimerkiksi kerrosten välillä on mutkatonta. Järjestelmäseinien valikoimasta löytyy sekä lasisia että umpimallisia järjestelmäseiniä ja näihin liitettäviä liuku- ja saranaovia.

Umpiseinillä tilaan voidaan lisätä yksityisyyttä ja työrauhaa tai jakaa kerrostilaa eri yksiköiden tai yritysten välillä. Lasiseinät tuovat tilaan avaruutta ja valoisuutta – tyylikkyydestä ja äänieristyksestä tinkimättä. Lasiseinät soveltuvat myös käytettäväksi neuvotteluhuoneissa ja muissa tiloissa, joilta edellytetään yksityisyyttä. Ratkaisuna tähän ovat esimerkiksi sisustussuunnitelman mukainen teippaus tai verhojen hyödyntäminen.

Esimerkkejä profiileista

Äänieristetty alakatto

Yhtenäinen, äänieristetty alakatto tuo muuntojoustavaan toimitilakiinteistöön kodinomaista tunnelmaa, loistavan akustiikan ja helpottaa tulevaisuuden muutostöitä.

Yhtenäisellä huonekorkeudella koko toimitilakiinteistön kerrosalalle toteutettu alakatto mahdollistaa sähköjen vetämisen vapaasti eri puolille tilaa. Tilajakojen tekeminen on jatkossa täysin joustavaa, kun koko tilalla on sama huonekorkeus. Perinteisesti esimerkiksi käytävätilojen kattokorkeus on neuvotteluhuoneita matalampi, mikä rajoittaa tilan muunneltavuutta.

Yhtenäinen alakatto luo tilaan harmonisen tunnelman ja parantaa akustiikkaa. Järjestelmäseinät voidaan tiivistää suoraan äänieristettyyn alakattoon.

Järjestelmäseinien kattava valikoima tarjoaa erilaisten kohteiden tyylille sopivia vaihtoehtoja: klassisia puuprofiileja, yhtenäisiä lasipintoja sekä alumiinisia profiileja.

Module – mahdollista onnistuminen modernissa työympäristössä

1–4 hengen äänieristettyjen vetäytymistilojen avulla toimitilaan voidaan luoda äänet täysin ulko- ja sisäpuolelle rajaavia neuvotteluhuoneita tai puhelutiloja. Module tarjoaa rauhalliset puitteet tehokkaaseen itsenäiseen työntekoon, etätapaamisiin ja pikapalavereihin.

Module-tila on tyyliltään ajaton, suomalaisen muotoilun taidonnäyte. Vetäytymistilan avulla yhtenäisen työtilan työrauhaa voidaan parantaa joko viemällä ääntä tuottava työvaihe Module-tilaan ja tarjoamalla häiriintymätön työrauha vetäytymistilan sisällä työskentelevälle. Äänieristetty ja tehokkaalla ilmanvaihdolla varustettu tila tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden sulkeutua hetkeksi omaan rauhaan, keskittyä videopuheluun tai keskustella kasvotusten ilman häiriötekijöitä. Ympäröivän työtilan rauha säilyy, kun ääntä tuottava työtehtävä voidaan hoitaa vetäytymistilassa.

Module-tilojen akustiikka ja valaistus tukevat harmonista ja keskittymistä tukevaa ilmapiiriä.

Varaudu tulevaisuuden muutoksiin jo nyt

Katse eteenpäin kuinka voit varautua tulevaisuuteen jo nyt?

Yksi on varmaa: muutos. Vaikka murrosvaihe yritysten tilatarpeiden muuttuessa kestää vain aikansa, tarpeet muuttuvat aina. Henkilöstön määrä kasvaa tai vähenee, työnteon tavat kehittyvät ja tarpeet muovautuvat.

Siksi muuntojoustava tila on oikea ratkaisu myös vuokralaiselle: aina ei tarvitse muuttaa, kun tila muuntuu yrityksen mukana. Joustavuuden avulla vuokralaisten tarpeisiin ja toiminnallisiin haasteisiin kyetään vastaamaan aina.

Koronapandemia on muuttanut ihmisten käyttäytymistä ja asenteita myös terveyteen liittyen. Toimitilat tulee nyt suunnitella niin, että ne ovat turvallisia ja hygieenisiä kaikille käyttäjille. Esimerkiksi vetäytymistilat voidaan jo nyt varustaa automaattisella desinfiointijärjestelmällä, joka tuhoaa bakteerit ja virukset pinnoilta ja ilmasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

Investointi muuntojoustavuuteen tukee vihreää siirtymää

Järjestelmäseinien uudelleenkäyttö vaikuttaa merkittävästi rakennuksessa syntyvän jätteen määrään. Samalla elementtien kierrättäminen tarjoaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Kun muuntojoustavuuteen on investoitu kerran ja järjestelmäseinien tuotevolyymi on rakennuksessa kattavalla tasolla, seinäelementtejä voidaan kierrättää jatkossa rakennuksessa helposti olemassa olevilla resursseilla.

Etenkin vanhojen rakennusten uudistumiskykyä koetellaan sekä hiilineutraaliusvaatimusten että vuokralaisten toiveiden myötä. Muuntojoustavuuden avulla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kohtuullisilla kustannuksilla ja tulevaisuudenkestävästi.

Vastuullisuustrendi pyrkii osaltaan parantamaan myös yritysten monimuotoisuutta. Toimitilojen tulee tukea diversiteettiä ja mahdollistaa tilankäyttö kaikille: myös esimerkiksi esteettömyyttä tarvitseville tilan käyttäjille. Muuntojoustavassa tilassa tämä varmistetaan huolehtimalla, että kulkuväylät ovat riittävän suuria ja tiloissa mahtuu liikkumaan turvallisesti.

Tulevaisuudenkestävässä kiinteistössä kuunnellaan asiakasta ja reagoidaan tarpeisiin nopeasti. Järjestelmäseinien avulla saat muovattua toimitilaasi kustannustehokkaasti ja resursseja säästäen – tänään ja vuosien päästä. Asiantuntijamme auttavat tuomaan kiinteistösi tähän päivään, jotta voit vastata moderneihin trendeihin ja vuokralaisten tarpeisiin ketterästi.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.