Julkisivu- ja rakennussuunnittelu

Parempi paloturvallisuus oikeilla materiaali- ja ratkaisuvalinnoilla

Julkisivu- ja rakennusmateriaalien paloturvallisuus on ollut paljon esillä kesällä 2017 tapahtuneen Lontoon Grenfell Towerin tuhoisan tulipalon jälkeen.

Aihetta on syystäkin puhuttu ja kirjoitettu runsaasti. Lontoon tragedian jälkeen korkeita rakennuksia on palanut muuallakin, esimerkiksi 337 metriä korkea Dubai Torch Arabiemiraateissa, kerrostalot Jecheonissa Etelä-Koreassa ja Bronxissa New Yorkissa sekä ostoskeskus Intian Mumbaissa.

Jotta vastaavaa ei pääsisi Suomessa tapahtumaan, kävi sisäministeriön pelastustoimi läpi suomalaisten korkeiden rakennusten pintamateriaaleja. Ylen uutisen mukaan Lontoon tornitaloa vastaavia riskirakenteita ei kartoituksessa tavattu, eikä palomekanismiltaan vastaavia rakennuspaloja todettu tapahtuneen Suomessa.

Maamme ei kuitenkaan missään tapauksessa ole tulipalovapaa vyöhyke. Tulipaloissa kuolee Suomessa vuosittain noin 90 henkilöä, mikä on eniten Pohjoismaista. Lisäksi toimintakyvyn alentumisella on havaittu suuri yhteys palokuolemien kanssa, minkä takia niiden määrän pelätään lisääntyvän suurten ikäluokkien ikääntyessä.

Paloturvallisuus paranee laadukkaita ja paloluokiteltuja rakennusmateriaaleja käyttämällä

Rakennustarvikkeet jaetaan tarvikeluokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja leviämisen, savun muodostamiseen ja palavaan pisarointiin.

Esimerkiksi edustamamme Equitone-julkisivulevyt kuuluvat luokkaan A2-s1-d0. Luokituksessa A2 tarkoittaa paloon osallistumisen olevan erittäin rajoitettua, s1 erittäin vähäistä savuntuottoa ja d0 ettei palavia pisaroita tai osia esiinny.

Luokituksen ansiosta Equitone-tuotteita saa käyttää kaikissa P1-, P2- ja P3-paloluokan kohteissa.

Esimerkiksi kerrostalot kuuluvat yleensä P1-paloluokkan, jossa kantavien rakenteiden tulee oletusarvoisesti kestää palo-olosuhteet sortumatta.

Teollisuusrakennuksista suuri osa kuuluu paloluokkaan P2, jossa riittävä paloturvallisuustaso saavutetaan yleensä pintaosien materiaalien ominaisuuksin sekä paloturvalaitteistojen avulla.

P3-paloluokan rakennuksia ovat pientalot, joiden turvallisuustaso määritetään rakennuksen kokoa, käyttötarkoitusta ja henkilömäärää rajoittamalla.

Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin. Edellytyksenä on, että palon leviäminen osien välillä on estetty palomuurilla.

Equitone-julkisivulevyt - kuitusementtilevy julkisivuverhoukseen
Equitone-julkisivulevyt kuuluvat luokkaan A2-s1-d0, mikä tarkoittaa niiden paloon osallistumisen olevan erittäin rajattua, savuntuotto erittäin vähäistä ja ettei palavia pisaroita tai osia esiinny.

 

Säännökset tiukentuivat vuodenvaihteessa

Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta astui voimaan 1.1.2018. Käyttöön otettiin muun muassa uusi P0-paloluokka. Siinä rakennus suunnitellaan oletettuun palonkehitykseen perustuvaa menettelyä noudattaen.

Palavien pinta- ja eristemateriaalien käyttäminen on ollut Suomessa aiemminkin kiellettyä yli kahdeksankerroksisten asuinrakennusten ulkoseinissä. Matalammissa rakennuksissa esimerkiksi muovieristeiden käyttämistä lisälämmöneristeenä ei ole varsinaisesti kielletty, mutta niiden edellytetään olevan hyvin suojattuja.

Päivitetyssä asetuksessa myös muun muassa eristeiden käyttövaatimuksia on tarkistettu ja siten pyritty vähentämään tulkinnanvaraisuutta ja yhdenmukaistamaan turvallisuustasoa.

Sääntelyn lisäksi hyvällä suunnittelulla pystytään tekemään paljon hyvää paloturvallisuuden saralla. Esimerkiksi automaattinen sammutuslaitteisto parantaisi merkittävästi uusien ja peruskorjattavien kerrostalojen turvallisuutta. Samoin tekisi näiden kohteiden varustaminen omatoimisen poistumisen mahdollistavalla varatiellä. Pientaloissa taas makuuhuoneiden ikkunat olisi hyvä varustaa kiinteillä avauskahvoilla, jotta niiden kautta olisi sujuvaa poistua hätätilanteen yllättäessä.

 

Turvallisuus ennen kaikkea

Ylen uutiseen haastatellun asiantuntijan mukaan Suomessa tekninen valmius ja tietämys paloturvallisuusasioissa ovat hyvällä tasolla, mutta rakentamiskustannuksissa lähdetään usein säästölinjalle. Tämä estää parhaiden ratkaisujen käyttämisen. Kuitenkin materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi palojen leviämiseen.

Esimerkkinä tästä voidaan käyttää sellaisia komposiittimateriaaleja, jotka on lähtökohtaisesti mielletty paloturvallisiksi. Kuitenkin lämpötilan noustessa riittävän korkeaksi esimerkiksi jonkin toisen palavan materiaalin vaikutuksen myötä, saattavat nämäkin materiaalit syttyä.

Rakennusprojektien kaikissa vaiheissa jokaisen osapuolen tavoitteena ja tahtotilana on varmasti hyvän, kestävän ja turvallisen rakennuksen tekeminen. Tulipalossa on kuitenkin aina kyse poikkeuksellisista olosuhteista. Palomekanismi ja sitä kautta lämpötilat, joille materiaalit altistuvat, saattavat poiketa huomattavasti siitä, mitä suunniteltaessa ja rakennettaessa on ajateltu tai testattu.

Palamattomiksi – ja nimenomaan palamattomiksi eikä vain paloturvallisiksi – todettuja materiaaleja käyttämällä pystytään parantamaan ennustettavuutta myös sellaisissa olosuhteissa, joissa kehityskulkuja on kaikkein vaikein ennakoida.

 

Jaa kirjoitus

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.