Julkisivu- ja rakennussuunnittelu

Ilmastonmuutos altistaa julkisivut aiempaa suuremmalle kosteuskuormalle

Ilmastonmuutos vaikuttaa rakentamisen alalla jo nyt. Hallitus tavoittelee hiilineutraaliutta uudisrakentamisen saralla vuoteen 2035 mennessä, ja myös korjausrakentamisen hankkeissa satsataan energiatehokkuutta parantaviin ja kiertotaloutta tukeviin ratkaisuihin. Toisaalta muuttuva ilmasto tuo rakentamisen alalle uusia haasteita: esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden odotetaan yleistyvän jo seuraavina vuosikymmeninä. Suomessa ilmastonmuutos tulee näkymään etenkin kasvavina sademäärinä, mikä on syytä huomioida julkisivumateriaalin valinnassa.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen on tutkittaessa on kartoitettu esimerkiksi tuulen myötä viistosti rakennuksen pystysuorille pinnoille tulevan sateen määrää ja vaikutuksia.

Rannikkoalueilla viistosateen odotetaan kasvavan 34 prosenttia vuoteen 2100 mennessä. Vaikka vauriomekanismit vaihtelevat, on viistosade lähes aina mukana osittain aiheuttamassa julkisivujen vaurioita. Pohjoisissa olosuhteissa myös pakkasrapautuminen, eli veden jäätyminen rakenteisiin, aiheuttaa ongelmia.

Julkisivurakentamisessa tulee varautua kasvaviin sademääriin

Räystäät toimivat tehokkaana sateen aiheuttamien kosteusvaurioiden ehkäisijänä. Julkisivuverhoilun materiaalivalinnat ovat sekä uudisrakennnus- että korjauskohteissa tärkeä tekijä ilmastonmuutoksen synnyttämien haasteiden ratkaisemisessa. Laadukas julkisivumateriaali ja tuulettuva julkisivurakenne mahdollistavat ennustettavissa oleviin muutoksiin varautumisen.

– Moderni julkisivuratkaisu kestää ilmastonmuutoksen aiheuttaman suuremman kosteuskuorman ja minimoi kosteuden aiheuttaman rasituksen rakenteille, Muotolevyn julkisivutuotteiden aluemyyntipäällikkö Kai Vanha-Aho kertoo.

Viistosateen ennustetaan lisääntyvät erityisesti rannikkoalueilla ja vaikuttavan etelään suunnattuihin pintoihin. Julkaistun tutkimuksen mukaan myös kohdennettua julkisivusuojausta voidaan tulevina vuosina ottaa entistä laajemmin käyttöön: esimerkiksi rakennuksen tuulisen etelärannan puoleiset julkisivut voidaan suojata tuulettuvalla rakenteella, mikäli muiden julkisivujen uusiminen ei ole ajankohtaista.

Säännölliset kuntotutkimukset ovat merkittävä keino vähentää sääolosuhteista aiheutuvia haittoja. Kuntotutkimuksen yhteydessä tulee myös selvittää, mistä mahdolliset vauriot johtuvat. Pieni reikä julkisivussa voi ankarissa olosuhteissa kasvaa nopeasti suuremmaksi ja päästää kosteutta rakenteisiin.

Vaihtelevia sääolosuhteita kestävä julkisivulaatta ja -levy

Kuitusementistä valmistetut Equitone-julkisivulevyt ja savesta valmistetut keraamiset Tonality-julkisivulaatat tarjoavat korkealaatuisen, huoltovapaan ja modernin ratkaisun julkisivuverhoiluun.

– Sateet ja myrskytuulet ovat Suomen olosuhteissa tavallisia jo nyt. Muotolevyn Equitone-julkisivulevyt ja Tonality-laatat ovat sateen- ja pakkasenkestäviä ratkaisuja, ja ne on suunniteltu kestämään pohjoisen vaihtelevaa säätä – ja siten myös tulevaisuuden muuttuvia sääolosuhteita, Vanha-Aho kuvailee.

Muotolevyn julkisivumateriaalien käyttöikä on yli 50 vuotta, olosuhteista riippumatta.

– Julkisivumateriaalien värin ja pinnan täytyy kestää myös lisääntyvää auringonsäteilyä haalistumatta ja muuttumatta. Muotolevyn tuotteiden pintamateriaalit ja kiinnitysjärjestelmät on todettu toimiviksi monenlaisissa olosuhteissa, Vanha-Aho kertoo.

Equitone- ja Tonality-tuotteilla verhoiltu julkisivu voidaan tarvittaessa päivittää vaihtamalla vain vaurioitunut levy tai laatta uuteen. Kotjaustoimenpiteden nopeus mahdollistaa veden pitämisen poissa rakenteista ja vaurioitumisen pysäyttämisen.

Tuulettuvaa julkisivurakennetta voidaan hyödyntää myös siten, että vanha julkisivu peitetään tuulettuvalla ratkaisulla. Korjattava rakennus saa tällöin paitsi ankaria sääolosuhteita kestävän, hengittävän verhoilun, haluttaessa myös uuden, näyttävän ilmeen.

Jaa kirjoitus