Kiinteistöt

5 vinkkiä avotoimiston uudelleenjärjestelyyn

Taudit leviävät avoimessa, ihmisiä täynnä olevassa tilassa helposti. Avokonttorin järjestely uudelleen on ajankohtaista monelle yritykselle, jotta etätyön ohella myös toimistolla työskentely olisi mahdollisimman turvallista. Avaraan työtilaan tulee luoda mahdollisuuksia työskennellä eri alueilla, ylläpitää turvavälejä, ja samalla sekä kommunikoida että keskittyä työhön.

Avotoimiston päivitys turvallisemmaksi onnistuu suhteellisen pienellä vaivalla, mikäli tila jaetaan osiin muuntojoustavien väliseinien ja muiden monitilatoimistomaisten ratkaisujen avulla.

Kokosimme yhteen vinkkejä, joiden avulla päivität työympäristöä turvallisemmaksi pienellä vaivalla.

1. Vuorotellen toimistolla

Iso osa suomalaisista jatkaa etätyöskentelyä tulevaisuudessakin varsin mielellään. Etätyöpäivien rinnalle kaivataan kuitenkin mahdollisuutta olla toimistolla joinakin päivinä viikosta.

Suuremmissa yrityksissä toimistopäivät voidaan jakaa vuoroihin. Työntekijöitä voidaan esimerkiksi ohjeistaa siten, että puolet työntekijöistä käyttää toimistoa maanantaista keskiviikkoon, ja toinen puolikas keskiviikosta perjantaihin. Näin toimistossa säilytetään väljyys, mutta työntekijät voivat silti kokoontua yhteen ja ylläpitää hyvää ryhmähenkeä.

2. Tuo turvavälit työtilaan

Kun toimistolla on vähemmän työntekijöitä kerrallaan, turvavälien säilyttäminen on helpompaa. Väljyyteen voidaan ohjata myös tilasuunnittelulla.

Työtilat kannattaa järjestää siten, että kulkureitit ovat selkeitä ja työpisteiden ympäristössä on mahdollisimman vähän liikettä. Pyri sijoittelemaan työpisteet esimerkiksi tilojen reunoille siten, että turhaa ohikulkua esimerkiksi wc-tiloihin tai keittiöön ei synny.

Kun toimistolla on vähemmän ihmisiä kerrallaan, myös työpisteiden määrää voidaan tarpeen tullen vähentää. Näin työpöydät saadaan sijoiteltua riittävien etäisyyksien päähän toisistaan.

3. Ei vierailijoita työtiloihin

Vierailijoiden tai asiakkaiden ohjaaminen työskentelytiloihin saattaa altistaa työntekijät tarpeettomille riskeille. Toimitilaan on järkevää suunnitella erillinen alue, jonne vieraat ohjataan. Vaikka kyseessä olisi laaja yhtenäinen toimitila, tämä onnistuu näppärästi esimerkiksi järjestelmäseinien avulla.

4. Enemmän tilaa kommunikaatiolle

Kun toimistolle tullaan, moni toivoo tapaavansa työkavereita ja pääsevänsä tekemään työtä yhdessä. Ryhmätyölle, keskustelulle ja yhdessä olemiselle tarvitaan myös uudistuneessa toimistossa tilaa. Myös vapaa oleskelu toimistolla tulee sallia: viihtyisä ja motivoiva työpaikka on sellainen, jossa ylläpidetään myös yhteisöllisyyttä.

Tila tulee siis jaotella erilaisiin alueisiin, jotka sallivat keskustelun, mutta myös yhdessä tekemisen. Järjestelmäseinien ja vetäytymistilojen avulla toimistolla voidaan sekä kokoontua että keskittyä. Neuvotteluhuoneiden tai ryhmätyötilojen määrää kannattaa tarpeen tullen lisätä. Samalla on hyvä varmistaa, että tilasta löytyy joustavia oleskelualueita.

5. Mahdollista yksilötyö

Vaikka tulevaisuuden toimisto on kokoontumispaikka, myös keskittymistä vaativalle työlle tulee löytyä sille sopiva ympäristö. Kaikille etätyö ei sovi, ja keskittymisrauhaa ja ergonomista työskentelypaikkaa voi olla haastava löytää työpaikan ulkopuolelta.

Yksilötyö voidaan mahdollistaa varmistamalla, että toimitilasta löytyy myös työrauhaa. Hiljaiset työskentelyalueet tai vetäytymistilat auttavat varmistamaan, että kaikilla on mahdollisuus löytää omaa tehokasta työskentelyä tukevat olosuhteet toimistolta.

Jaa kirjoitus